ხელფასის კალკულატორი*

GrowMore Recruitment-ი წარმოგიდგენთ ხელფასის დაანგარიშების კალკულატორს,ჩვენს ყოვლისმომცველ ხელსაწყოს,რომელიც ეხმარება დამსაქმებელს დაიანგარიშონ თანამშრომლის ხელფასი.ჩვენი კალკულატორი ითვალისწინებს ადგილობრივ გადასახადებს და საპენსიო განაკვეთებს, ასევე ნებისმიერ დამატებით სარგებელს თანამშრომლებისათვის. თუ თქვენი თანამშრომელი მუშაობს სრულ ან საათობრივ განაკვეთზე, ჩვენი კალკულატორი უზრუნველყოფს თქვენი თანამშრომლების შესაბამისი ხელფასისა და მთლიანი ხარჯების ზუსტ შეფასებას.

Final salary calculator Georgian
Citizenship
თვიურად / წლიური

Hourly rates

5
8

Add benefits

მთლიანი განყოფილება

ვალუტა
Questions

* ამ ვებ-გვერდზე მოწოდებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს და არ არის გამიზნული, წარმოადგენს იურიდიულ რჩევას. ამის ნაცვლად, ამ ვებსაიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია, შინაარსი და მასალა მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე შეიძლება არ იყოს ყველაზე განახლებული ინფორმაცია, რადგან საგადასახადო კანონები შესაძლოა შეიცვალა. ამ ხელსაწყოს მომხმარებლებმა უნდა მოიძიონ დამოუკიდებელი იურიდიული და ბუღალტრული კონსულტაცია ნებისმიერ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, გირჩევთ, გადახედოთ შემოსავლების სამსახურის ვებსაიტი  დამატებითი ინფორმაციისთვის.
** დამსაქმებლის შენატანი: გთხოვთ, იხილეთ „დაგროვებითი პენსიების შესახებ“ საქართველოს კანონის 3(6ა) ახსნა-განმარტებისთვის, თუ როგორ უნდა გადაიხადოთ შენატანი matsne.gov.ge.
*** თანამშრომელთა წვლილი: იხილეთ „დაგროვებითი პენსიების შესახებ“ საქართველოს კანონის 3(6ბ) ახსნა-განმარტებისთვის, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი დასაქმებულის სახელით გადახდების შესრულებაზე matsne.gov.ge.